" /> دوره‌ها – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی هیدرولیک پایه – HY511

این دوره سه روزه شامل مباحث : مبانی فیزیکی هیدرولیک  شناخت عالئم و استاندارد های […]
فوریه 2, 2020

دوره هیدرولیک تعمیراتی – HY521

این دوره سه روزه شامل مباحث : طراحی مدار و نمودار خواندن مدار تجزیه و […]
فوریه 2, 2020

دوره هیدرولیک پروپوشنال – HY132

این دوره سه روزه شامل مباحث : آشنایی با مفهوم کنترل تناسبی هیدرولیک  ساختمان شیرهای […]
فوریه 2, 2020

دوره آموزشی موبایل هیدرولیک – HY181

این دوره سه روزه شامل مباحث : آشنایی علمی و عملی با قطعات و مدارهای […]
فوریه 2, 2020

دوره طراحی مدارهای پنوماتیک – SIM-P

این دوره یک روزه شامل مباحث : بررسی نمادهای قطعات کتاب خانه نرم افزار طراحی […]
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی شیرهای صنعتی – PA121

این دوره دو روزه شامل مباحث : طراحی و عملکرد پروسس شیرها، با توجه به […]
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی شبکه صنعتی – PLC232

این دوره سه روزه شامل مباحث : معرفی شبکه های صنعتی  نحوه استفاده از شبکه […]
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی الکتروهیدرولیک – EH611

این دوره دو روزه شامل مباحث : بررسی سیمبل ها و عملکرد قطعات الکتریکی و […]
فوریه 2, 2020

دوره آموزشی سنسوریک – AUT121

این دوره سه روزه شامل مباحث :   بررسی قواعد فیزیکی و خصوصیات سنسورها  انتخاب سنسورهای […]
فوریه 2, 2020

دوره پنیوماتیک تعمیراتی – PN121

این دوره سه روزه شامل مباحث : آشنایی با نمادها و استانداردهای پنیوماتیک آشنایی با […]
فوریه 2, 2020

دوره پنوماتیک صنعتی پیشرفته – PN122

این دوره سه روزه شامل مباحث : آشنایی با تئوری سیستم خلا، انتخاب قطعات و […]
فوریه 2, 2020

دوره پنیوماتیک صنعتی پایه – PN111

این دوره سه روزه شامل مباحث : اصول ابتدایی جهت تولید هوای فشرده شامل: تولید، […]
فوریه 2, 2020

دوره بهینه سازی مصرف انرژی – PN361

این دوره یک روزه شامل مباحث : آشنایی با تئوری سیستم خلا، انتخاب قطعات و […]
فوریه 2, 2020

دوره ایمنی در سیستم های پنوماتیک – PN351

این دوره دو روزه شامل مباحث : روش های اندازه گیری صحیح بررسی حالت های […]
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی ابزار دقیق – PA221

این دوره دو روزه شامل مباحث : اصول اولیه الکتریکی و ایمنی الکتریکی  آشنایی با […]
فوریه 2, 2020

دوره PLC پیشرفته – PLC222

این دوره سه روزه شامل مباحث : مروری بر مطالب دوره پایه  آشنایی با انواع […]
فوریه 2, 2020

دوره PLC پایه – PLC211

این دوره سه روزه شامل مباحث: آشنایی با اساس کار PLC ها  معرفی سخت افزار […]