" /> دوره تخصصی الکتروهیدرولیک – EH611 – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره تخصصی الکتروهیدرولیک – EH611
دوره آموزشی سنسوریک – AUT121
فوریه 2, 2020
دوره تخصصی شبکه صنعتی – PLC232
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی الکتروهیدرولیک – EH611

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره دو روزه شامل مباحث :

بررسی سیمبل ها و عملکرد قطعات الکتریکی و الکترو هیدرولیکی

 آشنایی با مبانی الکتریک

آشنایی با مبانی کنترل و انتقال سیگنال با استفاده از پوش باتن ها، سویئچ ها و رله ها

 بررسی قطعات و کنترل بخش قدرت

 بررسی سنسورهای القایی، خازنی، نوری

 خواندن و تفسیر مدار های هیدرولیکی پایه

 بررسی و تحلیل نمودارها و مدارهای الکتریکی و هیدرولیکی

 تحلیل مدارهای صنعتی رایج

بررسی استاندارد ها مدارات برقی

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

می تواند عملکرد بین قطعات هیدرولیک و الکتریکی را توصیف کند.

می تواند طراحی ها، ویژگی ها و عملکرد مدار های الکتروهیدرولیک را توصیف کند.

 می تواند نمودار های مدارهای الکترو هیدرولیک را بخواند و تفسیر کند

 قادر به درک، خواندن و تفسیر نمودار مدارهای هیدرولیکی است.

می تواند مدارهای هیدرولیکی را با سیگنال الکتریکی کنترل کند.

مدت دوره:۱۶ساعت

پیش نیاز: هیدرولیک صنعتی HY511