" /> دوره هیدرولیک پروپوشنال – HY132 – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره هیدرولیک پروپوشنال – HY132
دوره آموزشی موبایل هیدرولیک – HY181
فوریه 2, 2020
دوره هیدرولیک تعمیراتی – HY521
فوریه 2, 2020

دوره هیدرولیک پروپوشنال – HY132

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره سه روزه شامل مباحث :

آشنایی با مفهوم کنترل تناسبی هیدرولیک

 ساختمان شیرهای پروپورشنال هیدرولیک و کاربرد آن

 مشخصه منحنی های شیرهای آنالوگ و پارامتر مربوطه

 انطباق دستگاه تقویت کننده با شرایط مورد نیاز

 کنترل فشار و سرعت مدارهای پروپورشنال هیدرولیک

 اصول و عملکرد شیرهای سروو

معرفی فن آوری و کنترل شیر سروو

 بررسی استانداردهای کنونی و قوانین ایمنی برای این عمل

 تنظیم پارامترهای الکترونیکی بر روی آمپلی فایر و مفهوم کنترل با حلقه باز آنالوگ

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

پس از این سمینار، شرکت کنندگان با عملکرد و کنترل شیرهای متناسب )شیرهای مداوم( و

همچنین ساختار مدارهای معمولی پایه در کاربردهای مرتبط با صنعت آشنا خواهند شد.

 آنها قادر به اجرای این مدارها هستند و پارامترهای آن ها را تنظیم می کنند.

 در انجام این کار، استانداردهای مربوطه و ابعاد ایمنی را رعایت می کنند.

 علاوه بر این، شرکت کنندگان تجربه در راه اندازی و عیب یابی در کنترل هیدرولیکی را کسب می کنند.

مدت دوره:۲۴ساعت

پیش نیاز: هیدرولیک صنعتیHY511