" /> دوره آموزشی موبایل هیدرولیک – HY181 – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره آموزشی موبایل هیدرولیک – HY181
دوره طراحی مدارهای پنوماتیک – SIM-P
فوریه 2, 2020
دوره هیدرولیک پروپوشنال – HY132
فوریه 2, 2020

دوره آموزشی موبایل هیدرولیک – HY181

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره سه روزه شامل مباحث :

آشنایی علمی و عملی با قطعات و مدارهای عمومی هیدرولیک موبایل

بررسی ، تجزیه و تحلیل مدارهای holding Load ، کاهش مصرف انرژی و پمپ هایsensing Load

 بستن مدارهای هیدرولیک موبایل و تست و اندازه گیری پارامترها

 آشنایی با روش های کنترلی با استفاده از چیدمان شیرهای ترکیبی انتقال هیدرواستاتیک و اجزای مربوطه

 سنجش بار در پمپ های ثابت و متغیر جابجایی  فشار و کنترل جریان

اصول کنترل متناسب  راه اندازی و نگهداری سیستم های موبایل

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

می تواند مولفه ها را شناسایی و توابع مدار های سیستم های متحرک هیدرولیک را توضیح دهد.

 می تواند مدار سیستمهای هیدرواستاتیک انتقال را بسازد و تست کند و با سیستم های هیدرولیک و مدار فرمان کار کند.  

می تواند توابع سنجش بار و دیگر مولفه های بهره وری را توضیح دهد.

 می تواند تنظیمات مربوط به کنترل پارامترهای هیدرولیک موبایل را انجام دهد.

می تواند پارامترهای مورد نیاز در یک مدار هیدرولیکی سیار را اندازه گیری کند.

می تواند به طور سیستماتیک تعمیر و نگهداری انجام دهد.

 می تواند اقدامات ایمنی در تجهیزات موبایل را توضیح دهد.

مدت دوره:۲۴ساعت

پیش نیاز: هیدرولیک صنعتیHY511