" /> دوره تخصصی هیدرولیک پایه – HY511 – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره تخصصی هیدرولیک پایه – HY511
دوره هیدرولیک تعمیراتی – HY521
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی هیدرولیک پایه – HY511

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره سه روزه شامل مباحث :

مبانی فیزیکی هیدرولیک

 شناخت عالئم و استاندارد های قطعات هیدرولیکی:

اصول و عملکرد شیرها

معرفی انواع شیرها

معرفی انواع سیلندرها

 طراحی و بررسی عملکرد عناصر هیدرولیک

 طراحی مدارهای هیدرولیک ساده

 خواندن و تفسیر مدار های هیدرولیک پایه

اصول اساسی عیب یابی سیستماتیک

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

می تواند مدارهای پایه هیدرولیک را طراحی کند، و آن ها را اسمبل و تست کند.

می تواند اجزای هیدرولیک و سیستم های کنترل پایه را عیب یابی کند.

 می تواند طراحی ها، ویژگی ها و مشخصات فنی و عملکرد اجزای هیدرولیک را شناسایی و توصیف کند.

 قادر به درک، خواندن و تفسیر نمودار مدار هیدرولیکی است.

می تواند مبانی جریان سیال را تحلیل و توصیف کند.

مدت دوره:۲۴ساعت

پیش نیاز: دیپلم