" /> دوره تخصصی شیرهای صنعتی – PA121 – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره تخصصی شیرهای صنعتی – PA121
دوره تخصصی شبکه صنعتی – PLC232
فوریه 2, 2020
دوره طراحی مدارهای پنوماتیک – SIM-P
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی شیرهای صنعتی – PA121

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره دو روزه شامل مباحث :

طراحی و عملکرد پروسس شیرها، با توجه به استاندارد بین المللی.

نحوه انتخاب مواد باتوجه به اصول فیزیکی شیرهای پروسس

 تست و صدور گواهینامه شیرهای پروسس

 بررسی خصوصیات کاویتاسیون و نحوه ی جلوگیری از خطرات ناشی ازکاویتاسیون با استفاده از شیرهای طراحی شده

 اصول و انتخاب تحریک شیرهای پروسس )دستی، هیدرولیک، الکتریکی و پنیوماتیکی(

 خواندن و تحلیل نماد شیرهای پروسس

 آشنایی با مقررات SIL(سطح ایمنی( ایمنی انفجاری و نفوذ در شیرهای صنعتی

 بررسی تاثیر مقررات بین المللی در انتخاب شیرهای (AWWA,API ,…) پروسس

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

می تواند آزمایش های مربوط به نصب و راه اندازی و انتخاب شیرهای پروسس پیچیده را انجام دهد.

می تواند ساختار، ویژگی های طراحی و عملکرد شیرهای پروسس راشناسایی و توصیف کند.

می تواند مشخصات فنی و اطالعات مربوط به روند شیرهای پروسس و سیستم را تفسیر کند.

می تواند نمادهای گرافیکی شیر های پروسس را شناسایی کند و آنها را توضیح دهد.

 می تواند محاسبه فشار و نیرو و جریان را انجام دهد

 می داند نقش تحریک شیرهای پروسس در پنیوماتیک و هیدرولیک و تحریک دستی و تحریک با برق چیست.

 می داند که چگونه از آسیب های ناشی از کاویتاسیون جلوگیری کند.  می تواند شیرهای پروسس را عیب یابی کند.

مدت دوره:۱۶ساعت

پیش نیاز: دیپلم