" /> دوره تخصصی شبکه صنعتی – PLC232 – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره تخصصی شبکه صنعتی – PLC232
دوره تخصصی الکتروهیدرولیک – EH611
فوریه 2, 2020
دوره تخصصی شیرهای صنعتی – PA121
فوریه 2, 2020

دوره تخصصی شبکه صنعتی – PLC232

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره سه روزه شامل مباحث :

معرفی شبکه های صنعتی

 نحوه استفاده از شبکه های صنعتی

 آشنایی با معماری شبکه Profibus

مقدمه ای بر سخت افزار شبکه Profibus

پیکربندی سخت افزار profibus q

 روش های پیکربندی slave-Master در سیستم ها تحت

شبکه پروفی باس .Master-Intelligent Slave پیکربندی

های روش  در سیستم تحت شبکه پروفی باس

اتصال Valve Terminal CP به PLC از طریق شبکه پروفی باس

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

می تواند انواع پروتکل های شبکه پروفی باس را پیکربندی کند.

سخت افزار تجهیزات صنعتی را از طریق شبکه پروفی باس بهم متصل کند.

 سیستم ها را به صورت slave-Master کانفیگ کند.

 می تواند ارتباط PLC با تجهیزات صنعتی را از برقرار

 Master-Intelligent Slave طریق کند.

Valve Terminal CP را از طریق شبکه پروفی باس کنترل کند.

مدت دوره:۲۴ساعت

پیش نیاز: PLC211