" /> دوره طراحی مدارهای پنوماتیک – SIM-P – شرکت آذرتنظیم ایده گستر
دوره طراحی مدارهای پنوماتیک – SIM-P
دوره تخصصی شیرهای صنعتی – PA121
فوریه 2, 2020
دوره آموزشی موبایل هیدرولیک – HY181
فوریه 2, 2020

دوره طراحی مدارهای پنوماتیک – SIM-P

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره یک روزه شامل مباحث :

بررسی نمادهای قطعات کتاب خانه نرم افزار

طراحی مدارها

 شبیه سازی و تست مدارها

ایجاد خطاها

 ایجاد کتاب خانه

 رسم نمودار و بررسی آن ها

 مشاهده انیمیشن قطعات

 بررسی اصول کارکرد مدار ها

 تمرین های آموزشی کاربردی

 فیلم های آموزشی

ارائه برنامه آموزشی کاربردی

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

درک کاملی از نرم افزار Sim Fluid دارد.

 طراحی مدار های قدرت پنیوماتیک و مدارهای منطقی قابل برنامه ریز را به راحتی می تواند انجام دهد.

 مدارها را شبیه سازی و تست کند.

می تواند پارامترهای مدار مانند جریان و فشار و برخی از مشخصات قطعات را تغییر دهد.

 می تواند کتاب خانه های مناسب ایجاد کند.

می تواند ارتباط نرم افزار را با دستگاه ها و ماشین های صنعتی برقرار کند. می تواند نرم افزار را نصب و حذف کند .

مدت دوره:۸ ساعت

پیش نیاز: پنیوماتیک پایه PN111