ICON-Poshtibani-1.svg
Support and after sales service

پشتیبانی آذر تنظیم

با توجه به تغییر در شیوه خرید افراد در سال های اخیر و پر رنگ شدن خرید آنلاین در میان تمام اقشار جامعه ؛ در کنار آن افزایش فروشگاه های آنلاین چه در بحث رقابت و چه در بحث ارائه خدمت مناسب به مشتری، پشتیبانی فروش محصولات به بخشی مهم در تمام حوزه های فروش تبدیل شده و خریداران آنلاین با اعتماد به مجموعه های فروش آنلاین و داشتن پشتیبانی مناسب اقدام به خرید می کنند. با این حال شرکت آذر نظیم ایده گستر از روزهای اول تاسیس همیشه در کنار فروش محصولات با ارائه پشتیبانی و خدمات مناسب، در کنار مشتریان خود بوده و خواهد بود و سعی بر جلب رضایت مشتریان است که رضایتمندی مشتریان خود را بزرگترین سرمایه شرکت آذر نظیم ایده گستر میداند.

تلفن های تماس :  34408400 – 041 

واحد فروش : داخلی 1  | واحد خدمات پس از فروش : داخلی 2 | واحد پشتیبانی : داخلی 3

شماره فاکس : 34408200 – 041 

ارتباط مجازی در پیامرسان ها: 09144274083 – 09144170062