دوره آموزشی سنسوریک AUT121

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ بررسی قواعد فیزیکی و خصوصیات سنسورها
✔ انتخاب سنسورهای مجاورتی بر اساس شی و شرایط محیطی
✔ سنسورها بررسی هیسترزیس، دقت و… در مباحث
✔ بررسی عملکرد انواع سنسورهای دیجیتال
✔ بررسی عملکرد انواع سنسورهای آنالوگ مانند: فاصله، حرکت، نیرو و فشار…
✔ آزمایش های عملی با سنسورهای آنالوگ و دیجیتال تجزیه و تحلیلی خطاها

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • با نحوه کار و ساختمان داخلی، انواع سنسورها آشنا شده است.
  • با مزایا و معایب سنسورها و همچنین شیوه ی انتخاب آن ها در محیط های صنعتی آشنا شده است.
  • می تواند خروجی های مختلف سنسور آنالوگ ۲۰Ma-4,10V-0 و … را مشاهده و تحلیل کند.
  • برروی عملکرد سنسورهای دیجیتال و آنالوگ تسلط کامل دارد.
  •  می تواند در محیط های صنعتی، بهترین نوع سنسور را جایگزین کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : دیپلم