دوره آموزشی موبایل هیدرولیک HY181

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ آشنایی علمی و عملی با قطعات و مدارهای عمومی هیدرولیک موبایل
✔ بررسی ، تجزیه و تحلیل مدارهای holding Load ، کاهش مصرف انرژی و پمپ هایsensing Load
✔  بستن مدارهای هیدرولیک موبایل و تست و اندازه گیری پارامترها
✔  آشنایی با روش های کنترلی با استفاده از چیدمان شیرهای ترکیبی انتقال هیدرواستاتیک و اجزای مربوطه
✔  سنجش بار در پمپ های ثابت و متغیر جابجایی  فشار و کنترل جریان
✔ طراحی و بررسی عملکرد عناصر هیدرولیک
✔ طراحی مدارهای هیدرولیک ساده
✔ اصول کنترل متناسب  راه اندازی و نگهداری سیستم های موبایل

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند مولفه ها را شناسایی و توابع مدار های سیستم های متحرک هیدرولیک را توضیح دهد.
  •  می تواند مدار سیستمهای هیدرواستاتیک انتقال را بسازد و تست کند و با سیستم های هیدرولیک و مدار فرمان کار کند.  
  • می تواند توابع سنجش بار و دیگر مولفه های بهره وری را توضیح دهد.
  •  می تواند تنظیمات مربوط به کنترل پارامترهای هیدرولیک موبایل را انجام دهد.
  • می تواند پارامترهای مورد نیاز در یک مدار هیدرولیکی سیار را اندازه گیری کند.
  • می تواند به طور سیستماتیک تعمیر و نگهداری انجام دهد.
  •  می تواند اقدامات ایمنی در تجهیزات موبایل را توضیح دهد.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : هیدرولیک صنعتیHY511