دوره هیدرولیک تعمیراتی HY521

  این دوره سه روزه شامل مباحث :

  ✔ طراحی مدار و نمودار خواندن مدار
  ✔ تجزیه و تحلیل مدار برای عیب یابی و روش های نگهداری
  ✔ راهنماهای عیب یابی بررسی، تجزیه و تحلیل مدارهای کاربرد های شیرهای کنترل فشار پیلوتی و دو پمپی
  ✔ آشنایی با انواع شیوه های تقسیم جریان در سیستم ها
  ✔ آشنایی با آکوموالتور، پمپهای دبی متغیر
  ✔ سایزینگ ، فیلتراسیون ، نحوه نگهداری صحیح روغن های هیدرولیک
  ✔ موارد کاربرد شیرهای تابع فشار و آنلودینگ ها و شیرهای کنترل جریان سه راه
  ✔ برخورد سیستماتیک در تشخیص عیوب
  ✔ نقشه خوانی و روشهای صحیح طراحی و استفاده از کاتالوگ
  ✔ بستن مدارهای عملی و نحوه عیب یابی و روش های منطقی جهت کاهش زمان توقف در هنگام تعمیرات

  شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • توانایی شناخت ویژگی های مهم قطعات هیدرولیکی
  • می تواند داده های فنی جزء را تفسیر کند
  • چگونگی در دسترس بودن تجهیزات تولید را درک می کند
  • می تواند روش های نگهداری کارآمد را بهبود دهد
  • می تواند نمودارهای مدار هیدرولیکی را بخواند و تحلیل کند
  • می تواند به طور موثر در تشخیص عیب مدار هیدرولیکی کمک کند
  • می تواند با خیال راحت از سیستم استفاده کند.

  مدت دوره : ۲۴ ساعت

  پیش نیاز دوره : هیدرولیک پایه HY511