دوره هیدرولیک پروپوشنال HY132

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ آشنایی با مفهوم کنترل تناسبی هیدرولیک
✔ ساختمان شیرهای پروپورشنال هیدرولیک و کاربرد آن
✔ مشخصه منحنی های شیرهای آنالوگ و پارامتر مربوطه
✔ انطباق دستگاه تقویت کننده با شرایط مورد نیاز
✔ کنترل فشار و سرعت مدارهای پروپورشنال هیدرولیک
✔ اصول و عملکرد شیرهای سروو
✔ معرفی فن آوری و کنترل شیر سروو
✔ بررسی استانداردهای کنونی و قوانین ایمنی برای این عمل
✔ تنظیم پارامترهای الکترونیکی بر روی آمپلی فایر و مفهوم کنترل با حلقه باز آنالوگ

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • پس از این سمینار، شرکت کنندگان با عملکرد و کنترل شیرهای متناسب وشیرهای مداوم آشنا می‌شوند.
  • همچنین ساختار مدارهای معمولی پایه در کاربردهای مرتبط با صنعت آشنا خواهند شد.
  • آنها قادر به اجرای این مدارها هستند و پارامترهای آن ها را تنظیم می کنند.
  • در انجام این کار، استانداردهای مربوطه و ابعاد ایمنی را رعایت می کنند.
  • علاوه بر این، شرکت کنندگان تجربه در راه اندازی و عیب یابی در کنترل هیدرولیکی را کسب می کنند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : هیدرولیک صنعتیHY511