دوره تخصصی الکتروهیدرولیک EH611

این دوره دو روزه شامل مباحث :

✔ بررسی سیمبل ها و عملکرد قطعات الکتریکی و الکترو هیدرولیکی
✔  آشنایی با مبانی الکتریک
✔  آشنایی با مبانی کنترل و انتقال سیگنال با استفاده از پوش باتن ها، سویئچ ها و رله ها
✔  بررسی قطعات و کنترل بخش قدرت
✔  بررسی سنسورهای القایی، خازنی، نوری
✔ خواندن و تفسیر مدار های هیدرولیکی پایه
✔  بررسی و تحلیل نمودارها و مدارهای الکتریکی و هیدرولیکی
✔  تحلیل مدارهای صنعتی رایج
✔ بررسی استاندارد ها مدارات برقی

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند عملکرد بین قطعات هیدرولیک و الکتریکی را توصیف کند.
  • می تواند طراحی ها، ویژگی ها و عملکرد مدار های الکتروهیدرولیک را توصیف کند.
  •  می تواند نمودار های مدارهای الکترو هیدرولیک را بخواند و تفسیر کند.
  •  قادر به درک، خواندن و تفسیر نمودار مدارهای هیدرولیکی است.
  • می تواند مدارهای هیدرولیکی را با سیگنال الکتریکی کنترل کند.

مدت دوره : 16 ساعت

پیش نیاز دوره : هیدرولیک صنعتی HY511