دوره تخصصی ابزار دقیق PA221

این دوره دو روزه شامل مباحث :

✔ اصول اولیه الکتریکی و ایمنی الکتریکی
✔ آشنایی با سنسورها و ترنسدیوسر ها
✔ اصول اندازه گیری (سطح و دما و فشار و جریان)
✔ شیرهای کنترل و اجزا و عملکرد آن ها
✔ آشنایی با نظریه کنترل
✔ آشنایی با نماد ها و نقشه های ابزار دقیق
✔ آموزش عملی  Loop tuning  و  adjustment loop با استفاده از نرم افزار و سخت افزار

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند اجزای یک شیر کنترل را شناسایی و توصیف کند.
  • می تواند قسمت های اصلی سیستم های حلقه باز و حلقه بسته را توضیح دهد.
  •  می تواند نمادها و اجزای مورد استفاده در نقشه ابزار دقیق را شناسایی کند.
  •  می تواند تفاوت بین سیگنال آنالوگ و دیجیتال را شناسایی و اندازه گیری و توصیف کند.
  • اندازه گیری و توصیف الکتریک پایه
  • می تواند سنسورهای اندازه گیری را شناسایی کند.

مدت دوره : 16 ساعت

پیش نیاز دوره : دیپلم