دوره تخصصی شبکه صنعتی PLC232

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ معرفی شبکه های صنعتی
✔  نحوه استفاده از شبکه های صنعتی
✔   آشنایی با معماری شبکه Profibus
✔ مقدمه ای بر سخت افزار شبکه Profibus
✔ پیکربندی سخت افزار profibus q
✔  روش های پیکربندی slave-Master در سیستم ها تحت شبکه پروفی باس
✔ روش های پیکربندی Master-Intelligent Slave در سیستم تحت شبکه پروفی باس
✔ اتصال Valve Terminal CP به PLC از طریق شبکه پروفی باس

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند انواع پروتکل های شبکه پروفی باس را پیکربندی کند.
  • سخت افزار تجهیزات صنعتی را از طریق شبکه پروفی باس بهم متصل کند.
  • سیستم ها را به صورت slave-Master کانفیگ کند.
  • می تواند ارتباط PLC با تجهیزات صنعتی را از طریق  Master-Intelligent Slave برقرار کند.
  • Valve Terminal CP را از طریق شبکه پروفی باس کنترل کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : PLC211