دوره تخصصی شیرهای صنعتی PA121

این دوره دو روزه شامل مباحث :

✔ طراحی و عملکرد پروسس شیرها، با توجه به استاندارد بین المللی
✔ نحوه انتخاب مواد باتوجه به اصول فیزیکی شیرهای پروسس
✔  تست و صدور گواهینامه شیرهای پروسس
✔ بررسی خصوصیات کاویتاسیون و نحوه ی جلوگیری از خطرات ناشی ازکاویتاسیون با استفاده از شیرهای طراحی شده
✔ اصول و انتخاب تحریک شیرهای پروسس (دستی، هیدرولیک، الکتریکی و پنیوماتیکی)
✔ خواندن و تحلیل نماد شیرهای پروسس
✔  آشنایی با مقررات SIL(سطح ایمنی( ایمنی انفجاری و نفوذ در شیرهای صنعتی
✔  بررسی تاثیر مقررات بین المللی در انتخاب شیرهای (AWWA,API ,…) پروسس

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند آزمایش های مربوط به نصب و راه اندازی و انتخاب شیرهای پروسس پیچیده را انجام دهد.
  • می تواند ساختار، ویژگی های طراحی و عملکرد شیرهای پروسس راشناسایی و توصیف کند.
  • می تواند مشخصات فنی و اطالعات مربوط به روند شیرهای پروسس و سیستم را تفسیر کند.
  • می تواند نمادهای گرافیکی شیر های پروسس را شناسایی کند و آنها را توضیح دهد.
  •  می تواند محاسبه فشار و نیرو و جریان را انجام دهد.
  •  می داند نقش تحریک شیرهای پروسس در پنیوماتیک و هیدرولیک و تحریک دستی و تحریک با برق چیست.
  • می داند که چگونه از آسیب های ناشی از کاویتاسیون جلوگیری کند.  می تواند شیرهای پروسس را عیب یابی کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : دیپلم