دوره تخصصی هیدرولیک پایه HY511

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ مبانی فیزیکی هیدرولیک
✔ شناخت علائم و استاندارد های قطعات هیدرولیکی
✔ اصول و عملکرد شیرها
✔ معرفی انواع شیرها
✔ معرفی انواع سیلندرها
✔ طراحی و بررسی عملکرد عناصر هیدرولیک
✔ طراحی مدارهای هیدرولیک ساده
✔ خواندن و تفسیر مدار های هیدرولیک پایه
✔ اصول اساسی عیب یابی سیستماتیک

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند مدارهای پایه هیدرولیک را طراحی کند، و آن ها را اسمبل و تست کند.
  • می تواند اجزای هیدرولیک و سیستم های کنترل پایه را عیب یابی کند.
  • قادر به درک، خواندن و تفسیر نمودار مدار هیدرولیکی است.
  • می تواند مبانی جریان سیال را تحلیل و توصیف کند.
  • می تواند طراحی ها، مشخصات فنی و عملکرد اجزای هیدرولیک را شناسایی و توصیف کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : دیپلم