دوره پنیوماتیک تعمیراتی PN121

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ آشنایی با نمادها و استانداردهای پنیوماتیک
✔ آشنایی با طراحی، عملکرد و شناسایی اجزای پنیوماتیک
✔ آموزش بازسازی و خواندن مدارهای پنیوماتیک
✔ آشنایی با تکنیک های عیب یابی
✔ آشنایی با روش های بهینه سازی سیستم
✔ آموزش و اجرای مقررات ایمنی و استانداردهای معتبر
✔ تمرینات عملی و عیب یابی دستی سیستم

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند مشکلات مربوط به آماده سازی هوای فشرده را رفع کند.
  • می تواند سیستم های پنیوماتیک را تنظیم و کنترل کند.
  • می تواند سیستم های پنیوماتیک را نگهداری و عیب یابی کند.
  • می تواند علل از کار افتادگی و خرابی سیستم پنیوماتیک را شناسایی کند.
  • می تواند آخرین مقررات و استانداردها را تفسیر کند.

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : پنیوماتیک صنعتی PN111