دوره پنوماتیک صنعتی پیشرفته PN122

این دوره سه روزه شامل مباحث :

✔ آشنایی با تئوری سیستم خلا، انتخاب قطعات و طراحی مدار
✔ آشنایی با اصول و اصطلاحات مهندسی کنترل
✔ تست مدارهای خلا High Speed & High Vacum
✔ مدارهای الکتروپنیوماتیکی با انواع تایمر و کانتر الکتریکی
✔ بررسی انواع کنترل ها
✔ بررسی نمودارهای حرکت
✔ انواع روش های کنترل Pilot, Memory Program control
✔ معرفی و تولید وکیوم
✔ انتخاب ساکشن کاپ مناسب براساس نوع قطعه
✔ بررسی قطعات الکتریکال مانند کانتر و تایمر تاخیر در قطع و تایمر تاخیر در وصل
✔ تست مدارها بصورت عملی و عیب یابی آنها

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند سیستم های پیچیده پنیوماتیک را طراحی، اسمبل و راه اندازی کند.
  • می تواند کاربردهای خاص بخش قدرت سیستم را توصیف کند.
  • می تواند اصول تولید خلا و کاربردهای متفاوت آن را توصیف کند.
  • می تواند عملکرد و کاربردهای پنیوماتیک فشار پایین را توصیف کند.
  •  آشنایی با کارکرد سیستم در شرایط اضطراری- کنترل در سیستم های پنیوماتیک

مدت دوره : ۲۴ ساعت

پیش نیاز دوره : پنیوماتیک صنعتی PN111