دوره بهینه سازی مصرف انرژی PN361

این دوره یک روزه شامل مباحث :

✔ آشنایی با تئوری سیستم خلا، انتخاب قطعات و طراحی مدار
✔ آشنایی با اصول و اصطلاحات مهندسی کنترل
✔ تست مدارهای خلا High Speed & High Vacum
✔ مدارهای الکتروپنیوماتیکی با انواع تایمر و کانتر الکتریکی
✔ بررسی انواع کنترل ها
✔ بررسی نمودارهای حرکت
✔ انواع روش های کنترل Pilot, Memory Program control
✔ معرفی و تولید وکیوم
✔ انتخاب ساکشن کاپ مناسب براساس نوع قطعه

✔ بررسی قطعات الکتریکال مانند کانتر و تایمر تاخیر در قطع و تایمر تاخیر در وصل
✔ تست مدارها بصورت عملی و عیب یابی آنها

شرکت کننده بعد از اتمام دوره :

  • می تواند رابطه بین مصرف و هزینه منابع انرژی را ارزیابی کند.
  • می تواند اقدامات کاربردی در راستای تهیه و توزیع و مصرف هوای فشرده انجام دهد.
  • می تواند اصالح نواقص در جهت کاهش ضایعات بازدهی را انجام دهد.
  •  می تواند مدار های پنیوماتیک را بهینه کند.
  •  می تواند مولفه های کارآمد برای برنامه های مختلف را انتخاب کند.
  •  می تواند مصرف هوا در برنامه های مختلف پنوماتیک را اندازه گیری کند.
  •  می تواند طول عمر اجزای پنوماتیک مختلف را بهبود بخشد.

مدت دوره : 8 ساعت

پیش نیاز دوره : پنیوماتیک پایه PN111